دستورالعمل نصب SSL بر روی آپاچی

نوشته : حسین داود


ایجاد در : یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ ۰۹:۱۸ مجموعه : مقالات امتیاز : 4 بازدید : 1310


دستورالعمل نصب SSL بر روی آپاچی

مراحل زیر را برای نصب گواهینامه SSL بر روی آپاچی می بایست طی کنید:


1-فایل های کلید اختصاصی و گواهینامه و فایل CA را در یک پوشه ذخیره نمایید .

2- فایل پیکربندی آپاچی را با نرم افزار ویرایشگری باز نمایید . معمولا فایلهای تنظیمات در پوشه /etc/httpd و یا /etc/apache2 قرار دارد . فایل اصلی پیکربندی آپاچی httpd.conf  و یا apache2.conf نام دارد . ممکن است بلاک مربوط به Virtualhost انتهای این فایل وجود داشته باشد یا در فایل جداگانه ای قرار داده شده باشد فایل مورد نظر را باز کنید. اگر میخواهید سرور شما هم با http و هم با https باز شود می بایست بلاک مربوط به هر کدام جداگانه وجود داشته باشد . میتوانید یک کپی از بلاک http با پورت 80 تهیه کنید و قسمت مربوط به پورت را به 443 تغییر دهید

3- سپس خطوطی که پررنگ هستند را به بلاک مربوطه اضافه نمایید.

<VirtualHost 192.168.0.1:443>
DocumentRoot /var/www/website
ServerName www.domain.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/crt/primary.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/crt/private.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/crt/intermediate.crt

</VirtualHost> 

5- نام فایل و مسیرها را مطابق فایلهای خود تغییر دهید :

- SSLCertificateFile فایل گواهینامه شماست

- SSLCertificateKeyFile کلید خصوصی شماست

- SSLCertificateChainFile فایل intermediate certificate  شماست.

6- فایل را ذخیره و خارج شوید.

7- سرویس آپاچی را ریستارت کنید.

 


ابزار بررسی تنظیمات SSL