آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه None

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 120.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۸:۵۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه istanbulturkcesi.ir

IP دامنه : 195.248.240.27

زمان تولید گزارش : 215.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۷:۳۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 185.88.179.90

زمان تولید گزارش : 81.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۵۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.nri.ac.ir

IP دامنه : 92.50.40.6

زمان تولید گزارش : 112.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۲۱:۵۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL