آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه frenlish.com

IP دامنه : 2.180.31.223

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۰۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.iranserver.com

IP دامنه : 104.28.3.134

زمان تولید گزارش : 132.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۰۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.org

IP دامنه : 2.180.31.62

زمان تولید گزارش : 100.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۰۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 137.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۴۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL