آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه parsi-rom.com

IP دامنه : 89.32.250.189

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۱:۵۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه dademan.ir

IP دامنه : 37.156.146.184

زمان تولید گزارش : 127.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۴۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه digiwp.com

IP دامنه : 46.4.244.143

زمان تولید گزارش : 134.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۴:۲۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه suitehamedan.ir

IP دامنه : 136.243.172.51

زمان تولید گزارش : 190.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۳۶

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL