آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه ghoghnos.ir

IP دامنه : 94.182.209.226

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۰۸:۲۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه iraneland.ir

IP دامنه : 78.38.239.181

زمان تولید گزارش : 119.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۶:۱۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه tochal.org

IP دامنه : 217.11.28.39

زمان تولید گزارش : 123.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۰۹:۴۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه partosanatco.ir

IP دامنه : 2.180.25.216

زمان تولید گزارش : 97.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۰:۴۶

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL