آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.bpi.ir

IP دامنه : 185.223.46.6

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۳۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه soalatpnu.ir

IP دامنه : 185.50.37.166

زمان تولید گزارش : 122.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : جمعه ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۵۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه birjand.ir

IP دامنه : 185.116.160.141

زمان تولید گزارش : 130.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.140.92

زمان تولید گزارش : 160.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۰۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL