آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 130.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۱۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 142.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۰۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 140.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۹:۵۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه abfakhorasan.ir

IP دامنه : 130.185.73.12

زمان تولید گزارش : 104.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۰۸:۲۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL