آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.141.92

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۶:۴۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه aramooz.ir

IP دامنه : 31.25.93.163

زمان تولید گزارش : 147.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۱۳:۴۰

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.razaviedu.ir

IP دامنه : 31.25.93.153

زمان تولید گزارش : 226.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۸:۴۴

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه bmi.ir

IP دامنه : 89.235.64.67

زمان تولید گزارش : 172.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ در ساعت ۰۷:۵۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL