آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه kishzoom.com

IP دامنه : 95.156.252.226

زمان تولید گزارش : 186.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۵۷

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه kishzoom.com1

IP دامنه : 95.156.252.226

زمان تولید گزارش : 446.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۳۵

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه kishzoom.com1

IP دامنه : 95.156.252.226

زمان تولید گزارش : 64.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۱۹

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sioc.ir

IP دامنه : 91.98.101.82

زمان تولید گزارش : 439.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۰۷

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL