آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nikaro.ir

IP دامنه : 185.143.235.5

زمان تولید گزارش : 121.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ در ساعت ۰۹:۰۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.palayesazan.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 129.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۳۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه None

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 120.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۸:۵۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه istanbulturkcesi.ir

IP دامنه : 195.248.240.27

زمان تولید گزارش : 215.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۷:۳۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL