آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 51.38.241.254

زمان تولید گزارش : 156.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۰۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه fooladsell.com

IP دامنه : 89.32.248.82

زمان تولید گزارش : 131.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۲۰:۰۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 51.38.241.254

زمان تولید گزارش : 150.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۵۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه None

IP دامنه : 94.130.1.229

زمان تولید گزارش : 131.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۱۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL