آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.plustemplate.com

IP دامنه : 185.8.172.228

زمان تولید گزارش : 115.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۲۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه flagfox.net

IP دامنه : 77.97.212.248

زمان تولید گزارش : 157.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : جمعه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۱۶:۴۱

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه soalatpnu.ir

IP دامنه : 185.50.37.166

زمان تولید گزارش : 108.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۱۵:۱۳

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.3dots.ir

IP دامنه : 104.27.140.92

زمان تولید گزارش : 120.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۳۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL