آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه None

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 143.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۵۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه None

IP دامنه : 2.144.243.162

زمان تولید گزارش : 143.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۴۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 185.88.179.90

زمان تولید گزارش : 86.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۹:۲۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه qom.ac.ir

IP دامنه : 217.218.215.62

زمان تولید گزارش : 102.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۰۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL