آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه kishzoom.com1

IP دامنه : 95.156.252.226

زمان تولید گزارش : 198.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۲۱:۰۳

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه rubika.ir

IP دامنه : 5.106.6.29

زمان تولید گزارش : 96.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۰۳:۴۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.pishgaman24.com

IP دامنه : 185.88.152.165

زمان تولید گزارش : 99.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۱۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.pishgaman24.com

IP دامنه : 185.88.152.165

زمان تولید گزارش : 100.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۰۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL