آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nedashimi.com

IP دامنه : 138.201.137.230

زمان تولید گزارش : 164.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ در ساعت ۱۲:۳۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.180.7.171

زمان تولید گزارش : 103.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۰۵:۵۸

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
4
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.org

IP دامنه : 2.180.31.62

زمان تولید گزارش : 102.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴:۲۵

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
5
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sabna.org

IP دامنه : 2.180.7.171

زمان تولید گزارش : 105.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۳:۴۹

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
6
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL