آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه dabir.shiraz.ir

IP دامنه : 10.201.52.113

زمان تولید گزارش : 128.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۴۰

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه parspack.com

IP دامنه : 171.22.27.164

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.zoomg.ir

IP دامنه : 171.22.27.204

زمان تولید گزارش : 125.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۴۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nikaro.ir

IP دامنه : 185.143.235.5

زمان تولید گزارش : 121.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ در ساعت ۰۹:۰۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL