آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.videoli.ir

IP دامنه : 46.4.215.108

زمان تولید گزارش : 177.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۸:۱۹

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه hestooran.com

IP دامنه : 78.46.46.241

زمان تولید گزارش : 117.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۱۹:۵۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه parsi-rom.com

IP دامنه : 89.32.250.189

زمان تولید گزارش : 124.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۱:۵۸

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
3
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه dademan.ir

IP دامنه : 37.156.146.184

زمان تولید گزارش : 127.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ در ساعت ۰۷:۴۲

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL