آرشیو گزارشات SSL

گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه epe.ir

IP دامنه : 217.218.21.122

زمان تولید گزارش : 389.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۱۵

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه kavirtire.ir

IP دامنه : 46.209.117.2

زمان تولید گزارش : 82.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۱۸:۴۷

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
1
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه shahroodkala.com

IP دامنه : 185.147.160.12

زمان تولید گزارش : 138.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : یکشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۸ در ساعت ۱۹:۵۴

نامعتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
2
HSTS
گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه www.sva-co.ir

IP دامنه : 185.88.179.90

زمان تولید گزارش : 206.00  ثانیه

تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ در ساعت ۰۶:۲۴

معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS

ابزار بررسی تنظیمات SSL