گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه dabir.shiraz.ir
تاریخ تهیه گزارش : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۱۳
بازدید :105
امتیاز :

http://dabir.shiraz.ir/ -> 200

http://

https://dabir.shiraz.ir/ -> 200

https://

همیشه از HTTPS استفاده کنید

تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".

اطلاعات SSL

اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1

Certificate Transparency :
yes (certificate extension)
OCSP stapling :
LOW - not offered
OCSP URL :
http://dvcasha2.ocsp-certum.com
CRL Distribution Points :
http://crl.certum.pl/dvcasha2.crl
سیستم عامل ها :
Trust
 Android  iOS  Java  macOS  Mozilla  OPENJDK  Windows 
پشتیبانی از Anchor Certificate :
خیر
Chain Order Valid :
بلی
Server Name Indication (SNI) :
dabir.shiraz.ir

بررسی اعتبار دامنه :

   |___ نام هاست دامنه :
dabir.shiraz.ir
   |___ انطباق دامنه با امضای دیجیتال :
بلی
تعداد امضا های دیجیتال یافت شده :
1

OCSP Stapling :

   |___ پشتیبانی از OCSP :
خیر
   |___ OCSP Response :
خیر
   |___    |___ Trusted By Mozilla CA Store :
خیر
Deflate Compression :
ندارد - Type : DEFLATE
Downgrade Attacks Prevention :
دارد(TLS Fallback Scsv)

Session Renegotiation :

   |___ Secure Renegotiation :
بلی
   |___ Insecure Client-Initiated Renegotiation :
خیر

Resumption Support :

   |___ Resumption With TLS Tickets :
ندارد
   |___Resumption With Session IDs :
دارد
   |___ تعداد کل تست های انجام شده :
5
   |___ تست های موفقیت آمیز :
5
   |___ تست های بدون پاسخ :
0
   |___ تعداد خطا ها :
0
Next Protocol Negotiation extension (NPN) :
ارائه نشده است
Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) :
ارائه نشده است
Personal Financial Specialist (PFS™) :
ارائه شده است
PFS Ciphers :
DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA
DH Groups :
nginx/1024-bit MODP group with safe prime modulus
Protocol Negotiated :
Default protocol TLS1.0
Cipher Negotiated :
DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit DH (cbc)
TLS Extensions :
renegotiation info/#65281
TLS Session Ticket :
No lifetime advertised
SSL SessionID Support :
yes
Session Resumption Ticket :
پشتیبانی می کند
Session Resumption ID :
پشتیبانی می کند
TLS Timestamp :
off by +71 seconds from your localtime
DNS CAA Record :
--
Cert Transparency :
yes (certificate extension)
HTTP Status :
200 OK ( / )
HTTP Strict Transport Security (HSTS) :
ارائه نشده است
Banner Server :
nginx/1.10.3
HTTP Public Key Pinning (HPKP) :
No support for HTTP Public Key Pinning
Cookie Count :
0 at /
Heartbleed :
آسیب پذیر نیست , no heartbeat extension
Certified Coding Specialist (CCS) :
آسیب پذیر
Ticketbleed :
no session ticket extension
ROBOT :
آسیب پذیر نیست
Secure Renego :
آسیب پذیر نیست
Secure Client Renego :
آسیب پذیر نیست
Compression Ratio Info-leak Made Easy(CRIME) :
آسیب پذیر نیست
BREACH :
آسیب پذیر نیست , no HTTP compression - only supplied / tested
Fallback SCSV :
no protocol below TLS 1 offered
POODLE SSL :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310
SWEET32 :
uses 64 bit block ciphers
FREAK (Factoring RSA Export Keys) :
آسیب پذیر نیست
DROWN (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption) :
Make sure you don t use this certificate elsewhere with SSLv2 enabled services, see https://censys.io/ipv4?q=25C79C02AB34C845C20DCADB8C418D8313915BF7A78929F9A15C798871965D71
LOGJAM Common Primes :
nginx/1024-bit MODP group with safe prime modulus
LOGJAM :
آسیب پذیر نیست , no DH EXPORT ciphers,
BEAST CBC TLS1 :
DHE-RSA-AES256-SHA AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA AES128-SHA EDH-RSA-DES-CBC3-SHA DES-CBC3-SHA
BEAST :
آسیب پذیر -- and no higher protocols as mitigation supported
لطفا برای رفع این مشکل TLS V1 خود را غیر فعال نمایید.
LUCKY 13 :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses TLS CBC ciphers
RC4 :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310

Path Validation :

# سیستم عامل مورد بررسی نسخه سیستم عامل نتیجه اعتبار سنجی
1 Android 9.0.0_r9
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست
2 iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست
3 Java jdk-11.0.1
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست
4 macOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست
5 Mozilla 2018-11-22
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست
6 OPENJDK jdk-11.0.1
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست
7 Windows 2018-12-08
قادر به دریافت گواهی صادر کننده محلی نیست

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
2 SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
3 SSL_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
4 SSL_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
5 SSL_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
6 SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر
7 SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 TCP / Received RST خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
17 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
20 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
21 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
61 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
73 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
75 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
97 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
108 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
109 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
120 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
2 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
3 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
4 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
5 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
16 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
17 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
18 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
21 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
32 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
33 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
41 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
42 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
50 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
51 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
59 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
60 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
61 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
71 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
72 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
73 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
74 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
75 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
84 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
85 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
95 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
96 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
97 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
104 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
105 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
106 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
107 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
108 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
109 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
115 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Wrong version number خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
17 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Wrong version number خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Wrong version number خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
20 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number بلی
21 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
61 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
73 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Wrong version number بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
75 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
97 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
108 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
109 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
120 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Wrong version number خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
16 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
17 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
21 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
22 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
23 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
24 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
28 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
29 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
30 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
31 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
32 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
33 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
34 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Wrong version number خیر
35 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Wrong version number خیر
36 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
40 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
41 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
42 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
43 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
44 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
45 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
46 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
47 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Wrong version number بلی
48 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
49 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
50 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
51 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
52 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Wrong version number بلی
53 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number بلی
54 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
55 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Wrong version number بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number بلی
57 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
58 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong version number بلی
59 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
60 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
61 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
62 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
63 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
64 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
65 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
66 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
67 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
68 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
69 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
70 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
71 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
72 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Wrong SSL version خیر
73 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
74 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
75 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
76 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
77 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
78 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Wrong version number خیر
79 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
80 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
81 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
82 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Wrong version number خیر
83 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Wrong version number خیر
84 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
85 RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
86 RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
87 RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
88 RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
89 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
90 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
91 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
92 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
93 ECDHE-ECDSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
94 ECDHE-ECDSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
95 ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
96 ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
97 DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
98 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
99 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
100 DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
101 DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
102 DHE-DSS-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
103 DHE-DSS-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
104 ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
105 ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_AES_128_CCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

Handshake Simulation :

# Name Type Cipher
1 Android(2.3.7) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
2 Android(4.0.4) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
3 Android(4.1.1) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
4 Android(4.2.2) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
5 Android(4.3) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
6 Android(4.4.2) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
7 Android(5.0.0) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
8 Android(6.0) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
9 Android(7.0) tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
10 Baidu(Jan 2015) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
11 BingBot(Dec 2013) tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
12 BingPreview(Dec 2013) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
13 BingPreview(Jun 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
14 BingPreview(Jan 2015) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
15 Chrome(27) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
16 Chrome(28) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
17 Chrome(29) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
18 Chrome(30) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
19 Chrome(31) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
20 Chrome(32) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
21 Chrome(33) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
22 Chrome(34) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
23 Chrome(35) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
24 Chrome(36) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
25 Chrome(37) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
26 Chrome(39) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
27 Chrome(40) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
28 Chrome(42) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
29 Chrome(43) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
30 Chrome(45) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
31 Chrome(47) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
32 Chrome(48) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
33 Chrome(49) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
34 Chrome(49) - XP SP3 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
35 Chrome(50) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
36 Chrome(51) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
37 Chrome(57) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
38 Firefox(21) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
39 Firefox(10.0.12 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
40 Firefox(17.0.7 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
41 Firefox(24.2.0 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
42 Firefox(31.3.0 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
43 Firefox(21) - Fedora 19 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
44 Firefox(22) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
45 Firefox(24) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
46 Firefox(26) - Win 8 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
47 Firefox(27) - Win 8 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
48 Firefox(29) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
49 Firefox(30) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
50 Firefox(31) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
51 Firefox(32) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
52 Firefox(34) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
53 Firefox(35) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
54 Firefox(37) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
55 Firefox(39) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
56 Firefox(41) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
57 Firefox(42) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
58 Firefox(44) - OS X tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
59 Firefox(45) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
60 Firefox(46) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
61 Firefox(47) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
62 Firefox(49) - XP SP3 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
63 Firefox(49) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
64 Firefox(53) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
65 Googlebot(Oct 2013) tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
66 Googlebot(Jun 2014) tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
67 Googlebot(Feb 2015) tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
68 IE(6) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
69 IE(6) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
70 IE(7) - Vista tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
71 IE(8) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
72 IE(8) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
73 IE(8) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
74 IE(9) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
75 IE(8-10) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
76 IE(8-10) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
77 IE(11) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
78 IE(11) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
79 IE(11) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
80 IE(11) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
81 IE(11) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
82 IE(11) - Win 10 Preview tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
83 IE(11) - Win 8.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
84 IE(11) - Win 8.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
85 IE(11) - Win 8.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
86 IE(11) - Win 8.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
87 IE(11) - Win 8.1 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
88 IE(10) - Win Phone 8.0 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
89 IE(11) - Win Phone 8.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
90 IE(11) - Win Phone 8.1 Update tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
91 IE(11) - Win 10 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
92 IE(11) - Win 10 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
93 Edge(12) - Win 10 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
94 Edge(13) - Win 10 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
95 Edge(13) - Win 10 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
96 Edge(13) - Win Phone 10 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
97 Java(6u45) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
98 Java(7u25) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
99 Java(8b132) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
100 Java(8u31) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
101 OpenSSL(0.9.8y) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
102 OpenSSL(1.0.1h) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
103 OpenSSL(1.0.1l) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
104 OpenSSL(1.0.2e) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
105 Opera(12.15) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
106 Opera(15) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
107 Opera(16) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
108 Opera(17) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
109 Safari(5) - iOS 5.1.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
110 Safari(5.1.9) - OS X 10.6.8 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
111 Safari(6) - iOS 6.0.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
112 Safari(6.0.4) - OS X 10.8.4 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
113 Safari(7) - iOS 7.1 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
114 Safari(8) - iOS 8.0 Beta tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
115 Safari(7) - OS X 10.9 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
116 Safari(8) - iOS 8.4 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
117 Safari(8) - OS X 10.10 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
118 Safari(9) - iOS 9 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
119 Safari(9) - OS X 10.11 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
120 Safari(10) - iOS 10 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
121 Safari(10) - OS X 10.12 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
122 Apple ATS(9) - iOS 9
123 Tor(17.0.9) - Win 7 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
124 Yahoo Slurp(Oct 2013) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
125 Yahoo Slurp(Jun 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
126 Yahoo Slurp(Jan 2015) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
127 YandexBot(3.0) tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
128 YandexBot(May 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
129 YandexBot(Sep 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
130 YandexBot(Jan 2015) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA