گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه rmto.ir
تاریخ تهیه گزارش : چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ساعت ۱۰:۴۹
بازدید :191

نام دامنه : rmto.ir

IP دامنه : 5.160.195.100

درگاه : 443

زمان تولید گزارش : 127   ثانیه

دانلود نسخه PDF مشاهده نسخه چاپی
ارتباط تنها در SSL
معتبر
سازگاری مرورگرها
آسیب پذیری
HSTS
تعداد 4 مورد بررسی شده امکان آسیب پذیری را توسط مهاجمین فراهم می کند. لطفا موارد مذکور را بررسی و نصبت به رفع آن ها بکوشید.

http://

https://

همیشه از HTTPS استفاده کنید

تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".

اطلاعات SSL

اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1

عنوان امضای دیجیتال :
.rmto.ir
عنوان های جایگزین امضا (Alternative Names ) :
.rmto.ir , rmto.ir ,
شروع اعتبار از :
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ در ساعت ۰۶:۵۶
پایان اعتبار تا :
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ در ساعت ۰۶:۵۶ - اتمام در : 646 روز و 18 ساعت و 18 دقیقه و 48 ثانیه
صادر کننده مجوز :
Certum Domain Validation CA SHA2
کشور صادر کننده مجوز :
PL - لهستان
الگوریتم امضا :
sha256 with RSA size: 2048 Bits
Certificate Transparency :
yes (certificate extension)
OCSP stapling :
LOW - not offered
OCSP URL :
http://dvcasha2.ocsp-certum.com
CRL Distribution Points :
http://crl.certum.pl/dvcasha2.crl
سیستم عامل ها :
Trust
 Android  iOS  Java  macOS  Mozilla  OPENJDK  Windows 
پشتیبانی از Anchor Certificate :
خیر
Chain Order Valid :
بلی
Server Name Indication (SNI) :
rmto.ir

بررسی اعتبار دامنه :

   |___ نام هاست دامنه :
rmto.ir
   |___ انطباق دامنه با امضای دیجیتال :
بلی
تعداد امضا های دیجیتال یافت شده :
4

Pin : S4AbJNGvyS57nzJwv8sPMUML8VHSqH1vbiBftdPcErI=

Finger print : ff9ceb13c83f15b800e6eff987b2c72e01b4b320

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Domain Validation CA SHA2

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA

سریال مجوز : 5.1662424180299E+37

شروع اعتبار از : 2014-09-11 12:00:00

پایان اعتبار تا : 2027-06-09 10:46:39

الگوریتم امضا : sha256

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

Pin : qiYwp7YXsE0KKUureoyqpQFubb5gSDeoOoVxn6tmfrU=

Finger print : 929badf26081523490edc91154b380a4776e2185

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA

سریال مجوز : 1.9615729335324E+38

شروع اعتبار از : 2008-10-22 12:07:37

پایان اعتبار تا : 2027-06-10 10:46:39

الگوریتم امضا : sha256

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

Pin : lzasOyXRbEWkVBipZFeBVkgKjMQ0VB3cXdWSMyKYaN4=

Finger print : 6252dc40f71143a22fde9ef7348e064251b18118

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA

سریال مجوز : 65568

شروع اعتبار از : 2002-06-11 10:46:39

پایان اعتبار تا : 2027-06-11 10:46:39

الگوریتم امضا : sha1

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

OCSP Stapling :

   |___ پشتیبانی از OCSP :
خیر
   |___ OCSP Response :
خیر
   |___    |___ Trusted By Mozilla CA Store :
خیر
Deflate Compression :
ندارد - Type : DEFLATE
Downgrade Attacks Prevention :
دارد(TLS Fallback Scsv)

Session Renegotiation :

   |___ Secure Renegotiation :
بلی
   |___ Insecure Client-Initiated Renegotiation :
خیر

Resumption Support :

   |___ Resumption With TLS Tickets :
دارد
   |___Resumption With Session IDs :
ندارد
Next Protocol Negotiation extension (NPN) :
ارائه نشده است
Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) :
Personal Financial Specialist (PFS™) :
ارائه شده است
PFS Ciphers :
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 DHE-RSA-AES256-CCM8 DHE-RSA-AES256-CCM DHE-RSA-AES256-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384 DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA256 DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES128-CCM8 DHE-RSA-AES128-CCM DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256 DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256 DHE-RSA-SEED-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
PFS ECDHE curves :
DH Groups :
RFC3526/Oakley Group 14
Protocol Negotiated :
Default protocol TLS1.2
Cipher Negotiated :
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 256 bit ECDH (P-256)
TLS Extensions :
renegotiation info/#65281 EC point formats/#11 session ticket/#35 encrypt-then-mac/#22 extended master secret/#23 application layer protocol negotiation/#16
TLS Session Ticket :
valid for 7200 seconds only ( < daily)
SSL SessionID Support :
yes
Session Resumption Ticket :
پشتیبانی می کند
Session Resumption ID :
پشتیبانی نمی کند
TLS Timestamp :
random
DNS CAA Record :
Cert Transparency :
HTTP Status :
403 Forbidden ( / )
HTTP Strict Transport Security (HSTS) :
ارائه نشده است
Banner Server :
Microsoft-IIS/7.5
HTTP Public Key Pinning (HPKP) :
Cookie Count :
0 at / (30x detected, better try target URL of 30x)
Heartbleed :
آسیب پذیر نیست , no heartbeat extension
Certified Coding Specialist (CCS) :
آسیب پذیر نیست
Ticketbleed :
آسیب پذیر نیست
ROBOT :
آسیب پذیر نیست
Secure Renego :
آسیب پذیر نیست
Secure Client Renego :
آسیب پذیر نیست
Compression Ratio Info-leak Made Easy(CRIME) :
آسیب پذیر نیست
BREACH :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses gzip HTTP compression - only supplied / tested
Fallback SCSV :
پشتیبانی می کند
POODLE SSL :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310
SWEET32 :
آسیب پذیر نیست
FREAK (Factoring RSA Export Keys) :
آسیب پذیر نیست
DROWN (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption) :
LOGJAM Common Primes :
LOGJAM :
آسیب پذیر نیست , no DH EXPORT ciphers,
BEAST CBC TLS1 :
BEAST :
ممکن است آسیب پذیر باشد -- but also supports higher protocols TLSv1.1 TLSv1.2 (likely mitigated)
همچنین از پروتکل های بالاتر TLSv1.1 TLSv1.2 پشتیبانی می کند
LUCKY 13 :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses TLS CBC ciphers
RC4 :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310

Path Validation :

# سیستم عامل مورد بررسی نسخه سیستم عامل نتیجه اعتبار سنجی
1 Android 9.0.0_r9
پشتیبانی می کند
2 iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
پشتیبانی می کند
3 Java jdk-11.0.1
پشتیبانی می کند
4 macOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
پشتیبانی می کند
5 Mozilla 2018-11-22
پشتیبانی می کند
6 OPENJDK jdk-11.0.1
پشتیبانی می کند
7 Windows 2018-12-08
پشتیبانی می کند

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
2 SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
3 SSL_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
4 SSL_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
5 SSL_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
6 SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
7 SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
2 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
3 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
4 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
5 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
6 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
7 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
8 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
9 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
10 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
12 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
13 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
8 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
9 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
11 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
15 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
16 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
45 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
46 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
47 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
50 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
54 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
55 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
57 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
58 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
59 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
60 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
61 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
66 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
67 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
68 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
69 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
70 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
71 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
72 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
73 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
74 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
75 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
79 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
80 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
81 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
82 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
83 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
90 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
91 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
94 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
96 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
97 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
98 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
99 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
100 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
101 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
102 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
104 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
105 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
107 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
108 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
2 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
3 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
4 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
5 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
6 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
7 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
8 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
9 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
10 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
11 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
12 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
8 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
9 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
11 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
12 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
15 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
16 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
20 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
29 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
31 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
38 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
39 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
40 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
45 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
46 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
47 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
50 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
54 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
55 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
57 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
58 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
59 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
60 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
61 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
66 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
67 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
68 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
69 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
70 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
71 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
72 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
73 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
74 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
75 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
79 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
80 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
81 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
82 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
83 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
90 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
91 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
94 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
96 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
97 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
98 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
99 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
100 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
101 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
102 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
104 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
105 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
107 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
108 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
2 RSA_WITH_AES_256_CCM_8 HTTP 403 Forbidden خیر
3 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
4 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
5 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
6 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
7 RSA_WITH_AES_256_CCM HTTP 403 Forbidden خیر
8 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
9 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
11 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
12 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 HTTP 403 Forbidden خیر
13 DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 HTTP 403 Forbidden خیر
14 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 HTTP 403 Forbidden خیر
15 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
16 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 403 Forbidden خیر
17 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 403 Forbidden خیر
18 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
19 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 403 Forbidden خیر
20 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM HTTP 403 Forbidden خیر
21 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
22 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
23 RSA_WITH_AES_128_CCM_8 HTTP 403 Forbidden خیر
24 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
25 RSA_WITH_AES_128_CCM HTTP 403 Forbidden خیر
26 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM HTTP 403 Forbidden خیر
27 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
28 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 HTTP 403 Forbidden خیر
29 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
30 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
31 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
32 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
33 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
34 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
35 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
36 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
37 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
38 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر
39 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA HTTP 403 Forbidden خیر
40 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 HTTP 403 Forbidden خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 403 Forbidden خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Alert: handshake failure خیر
6 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
7 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
8 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
9 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
10 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
11 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
12 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
13 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
14 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
15 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
16 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
17 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
18 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
19 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
20 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
21 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
22 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
23 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
24 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
25 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
26 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
27 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
28 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
29 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Alert: handshake failure بلی
30 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
31 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
32 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
33 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
34 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure بلی
35 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
36 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
37 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
38 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure بلی
39 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
40 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure بلی
41 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
42 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
43 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
44 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
45 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
46 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
47 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
48 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
49 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
50 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
51 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
52 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
53 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Alert: handshake failure خیر
54 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
55 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
56 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Alert: handshake failure خیر
57 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Alert: handshake failure خیر
58 ECDHE-ECDSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
59 ECDHE-ECDSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
60 ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
61 ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
62 DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
63 DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
64 DHE-DSS-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
65 DHE-DSS-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
66 ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
67 ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
2 TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Alert: handshake failure خیر
3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
4 TLS_AES_128_CCM_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر
5 TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 TLS / Alert: handshake failure خیر

Handshake Simulation :

# Name Type Cipher
1 Android(2.3.7) tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
2 Android(4.0.4) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
3 Android(4.1.1) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
4 Android(4.2.2) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
5 Android(4.3) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
6 Android(4.4.2) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
7 Android(5.0.0) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
8 Android(6.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
9 Android(7.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
10 Baidu(Jan 2015) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
11 BingBot(Dec 2013) tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
12 BingPreview(Dec 2013) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
13 BingPreview(Jun 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
14 BingPreview(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
15 Chrome(27) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
16 Chrome(28) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
17 Chrome(29) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
18 Chrome(30) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
19 Chrome(31) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
20 Chrome(32) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
21 Chrome(33) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
22 Chrome(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
23 Chrome(35) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
24 Chrome(36) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
25 Chrome(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
26 Chrome(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
27 Chrome(40) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
28 Chrome(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
29 Chrome(43) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
30 Chrome(45) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
31 Chrome(47) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
32 Chrome(48) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
33 Chrome(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
34 Chrome(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
35 Chrome(50) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
36 Chrome(51) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
37 Chrome(57) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
38 Firefox(21) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
39 Firefox(10.0.12 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
40 Firefox(17.0.7 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
41 Firefox(24.2.0 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
42 Firefox(31.3.0 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
43 Firefox(21) - Fedora 19 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
44 Firefox(22) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
45 Firefox(24) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
46 Firefox(26) - Win 8 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
47 Firefox(27) - Win 8 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
48 Firefox(29) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
49 Firefox(30) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
50 Firefox(31) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
51 Firefox(32) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
52 Firefox(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
53 Firefox(35) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
54 Firefox(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
55 Firefox(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
56 Firefox(41) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
57 Firefox(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
58 Firefox(44) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
59 Firefox(45) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
60 Firefox(46) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
61 Firefox(47) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
62 Firefox(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
63 Firefox(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
64 Firefox(53) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
65 Googlebot(Oct 2013) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
66 Googlebot(Jun 2014) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
67 Googlebot(Feb 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
68 IE(6) - XP
69 IE(6) - XP
70 IE(7) - Vista tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
71 IE(8) - XP
72 IE(8) - XP
73 IE(8) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
74 IE(9) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
75 IE(8-10) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
76 IE(8-10) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
77 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
78 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
79 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
80 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
81 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
82 IE(11) - Win 10 Preview tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
83 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
84 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
85 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
86 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
87 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
88 IE(10) - Win Phone 8.0 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
89 IE(11) - Win Phone 8.1 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
90 IE(11) - Win Phone 8.1 Update tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
91 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
92 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
93 Edge(12) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
94 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
95 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
96 Edge(13) - Win Phone 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
97 Java(6u45) tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
98 Java(7u25) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
99 Java(8b132) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
100 Java(8u31) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
101 OpenSSL(0.9.8y) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
102 OpenSSL(1.0.1h) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
103 OpenSSL(1.0.1l) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
104 OpenSSL(1.0.2e) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
105 Opera(12.15) - Win 7 tlsv1_2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
106 Opera(15) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
107 Opera(16) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
108 Opera(17) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
109 Safari(5) - iOS 5.1.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
110 Safari(5.1.9) - OS X 10.6.8 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
111 Safari(6) - iOS 6.0.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
112 Safari(6.0.4) - OS X 10.8.4 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
113 Safari(7) - iOS 7.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
114 Safari(8) - iOS 8.0 Beta tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
115 Safari(7) - OS X 10.9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
116 Safari(8) - iOS 8.4 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
117 Safari(8) - OS X 10.10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
118 Safari(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
119 Safari(9) - OS X 10.11 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
120 Safari(10) - iOS 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
121 Safari(10) - OS X 10.12 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
122 Apple ATS(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
123 Tor(17.0.9) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
124 Yahoo Slurp(Oct 2013) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
125 Yahoo Slurp(Jun 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
126 Yahoo Slurp(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
127 YandexBot(3.0)
128 YandexBot(May 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
129 YandexBot(Sep 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
130 YandexBot(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384