گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه sibna.reo.ir
تاریخ تهیه گزارش : دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ساعت ۱۶:۳۹
بازدید :65
امتیاز :

http://sibna.reo.ir/ -> 302 -> https://sibna.reo.ir/ -> 200

http://

https://sibna.reo.ir/ -> 200

https://

همیشه از HTTPS استفاده کنید

تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".

اطلاعات SSL

اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1

عنوان امضای دیجیتال :
.reo.ir
نام کشور :
US - ایلات متحده (آمریکا)
عنوان های جایگزین امضا (Alternative Names ) :
.reo.ir , reo.ir ,
شروع اعتبار از :
دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ساعت ۰۸:۲۵
پایان اعتبار تا :
دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ساعت ۰۸:۵۸ - اتمام در : 178 روز و 3 ساعت و 21 دقیقه و 17 ثانیه
صادر کننده مجوز :
Certum Domain Validation CA SHA2
کشور صادر کننده مجوز :
PL - لهستان
الگوریتم امضا :
sha256 with RSA size: 2048 Bits
Certificate Transparency :
yes (certificate extension)
OCSP stapling :
OK - offered
OCSP URL :
http://dvcasha2.ocsp-certum.com
CRL Distribution Points :
http://crl.certum.pl/dvcasha2.crl
سیستم عامل ها :
Trust
 Android  iOS  Java  macOS  Mozilla  OPENJDK  Windows 
پشتیبانی از Anchor Certificate :
خیر
Chain Order Valid :
بلی
Server Name Indication (SNI) :
sibna.reo.ir

بررسی اعتبار دامنه :

   |___ نام هاست دامنه :
sibna.reo.ir
   |___ انطباق دامنه با امضای دیجیتال :
بلی
تعداد امضا های دیجیتال یافت شده :
2

Pin : S4AbJNGvyS57nzJwv8sPMUML8VHSqH1vbiBftdPcErI=

Finger print : ff9ceb13c83f15b800e6eff987b2c72e01b4b320

عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Domain Validation CA SHA2

صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA

سریال مجوز : 5.1662424180299E+37

شروع اعتبار از : 2014-09-11 12:00:00

پایان اعتبار تا : 2027-06-09 10:46:39

الگوریتم امضا : sha256

کلید عمومی : الگوریتم : RSA

کلید عمومی : نوع :

کلید عمومی : اندازه : 2048

OCSP Stapling :

   |___ پشتیبانی از OCSP :
بلی
   |___ OCSP Response :
بلی
   |___    |___ Trusted By Mozilla CA Store :
بلی
   |___    |___ Responder ID :
C = PL, O = Asseco Data Systems S.A., CN = Certum Domain Validation CA SHA2 Validation Service
   |___    |___ Response Status :
   |___    |___ Produced At :
Feb 9 01:40:29 2020 GMT
Deflate Compression :
ندارد - Type : DEFLATE
Downgrade Attacks Prevention :
ندارد(TLS Fallback Scsv)

Session Renegotiation :

   |___ Secure Renegotiation :
بلی
   |___ Insecure Client-Initiated Renegotiation :
خیر

Resumption Support :

   |___ Resumption With TLS Tickets :
ندارد
   |___Resumption With Session IDs :
دارد
   |___ تعداد کل تست های انجام شده :
5
   |___ تست های موفقیت آمیز :
5
   |___ تست های بدون پاسخ :
0
   |___ تعداد خطا ها :
0
Next Protocol Negotiation extension (NPN) :
ارائه نشده است
Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) :
http/1.1
Personal Financial Specialist (PFS™) :
ارائه شده است
PFS Ciphers :
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA
PFS ECDHE curves :
prime256v1 secp384r1 X25519
DH Groups :
ffdhe2048
Protocol Negotiated :
Default protocol TLS1.2
Cipher Negotiated :
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 256 bit ECDH (P-256)
TLS Extensions :
status request/#5 renegotiation info/#65281 application layer protocol negotiation/#16 extended master secret/#23
TLS Session Ticket :
No lifetime advertised
SSL SessionID Support :
yes
Session Resumption Ticket :
پشتیبانی نمی کند
Session Resumption ID :
پشتیبانی نمی کند
TLS Timestamp :
off by +112 seconds from your localtime
DNS CAA Record :
--
Cert Transparency :
yes (certificate extension)
HTTP Status :
200 OK ( / )
HTTP Strict Transport Security (HSTS) :
ارائه نشده است
Banner Server :
-
HTTP Public Key Pinning (HPKP) :
No support for HTTP Public Key Pinning
Cookie Count :
0 at /
Heartbleed :
آسیب پذیر نیست , no heartbeat extension
Certified Coding Specialist (CCS) :
آسیب پذیر نیست
Ticketbleed :
no session ticket extension
ROBOT :
آسیب پذیر نیست
Secure Renego :
آسیب پذیر نیست
Secure Client Renego :
آسیب پذیر نیست
Compression Ratio Info-leak Made Easy(CRIME) :
آسیب پذیر نیست
BREACH :
آسیب پذیر نیست , no HTTP compression - only supplied / tested
Fallback SCSV :
پشتیبانی نمی کند
POODLE SSL :آسیب پذیر نیست اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310
SWEET32 :
uses 64 bit block ciphers
FREAK (Factoring RSA Export Keys) :
آسیب پذیر نیست
DROWN (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption) :
Make sure you don t use this certificate elsewhere with SSLv2 enabled services, see https://censys.io/ipv4?q=73951D60711B43664044A23815C2C34405139B4546117516C7043D9340B1AD6D
LOGJAM Common Primes :
RFC7919/ffdhe2048
LOGJAM :
آسیب پذیر نیست , no DH EXPORT ciphers,
BEAST CBC TLS1 :
ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA AES256-SHA AES128-SHA DES-CBC3-SHA
BEAST :
آسیب پذیر -- but also supports higher protocols TLSv1.1 TLSv1.2 (likely mitigated)
همچنین از پروتکل های بالاتر TLSv1.1 TLSv1.2 پشتیبانی می کند
LUCKY 13 :
ممکن است آسیب پذیر باشد, uses TLS CBC ciphers
RC4 :آسیب پذیر, Detected ciphers: RC4-SHA RC4-MD5 اطلاعات بیشتر
   |__ CVE :CWE-310

Path Validation :

# سیستم عامل مورد بررسی نسخه سیستم عامل نتیجه اعتبار سنجی
1 Android 9.0.0_r9
پشتیبانی می کند
2 iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
پشتیبانی می کند
3 Java jdk-11.0.1
پشتیبانی می کند
4 macOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12
پشتیبانی می کند
5 Mozilla 2018-11-22
پشتیبانی می کند
6 OPENJDK jdk-11.0.1
پشتیبانی می کند
7 Windows 2018-12-08
پشتیبانی می کند

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
2 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
3 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
5 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
6 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
7 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
8 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
10 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
15 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
17 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
18 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
19 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
20 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
21 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
22 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
23 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
24 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
25 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
30 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
31 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
32 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
34 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
39 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
40 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
41 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
43 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
46 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
47 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
48 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
49 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
51 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
52 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
55 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
56 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
57 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
58 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
59 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
60 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
61 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
62 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
67 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
68 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
69 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
70 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
71 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
72 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
73 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
74 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
75 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
76 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
80 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
81 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
82 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
83 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
84 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
86 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
91 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
92 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
93 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
94 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
95 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
97 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
100 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
101 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
102 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
103 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
104 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
105 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
108 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
109 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
112 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
113 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
114 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
115 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
116 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
117 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
118 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
119 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
120 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
121 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر
2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر
3 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر
4 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر
5 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر
6 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر
7 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA HTTP 200 OK خیر
8 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 HTTP 200 OK خیر
9 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA Error sending HTTP GET خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
2 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
3 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
5 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
6 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
7 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
9 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
15 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
16 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
31 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
32 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
39 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
40 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
41 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
46 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
47 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
48 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
51 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
55 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
57 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
58 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
59 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
60 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
61 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
67 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
68 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
69 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
70 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
71 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
72 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
73 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
74 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
75 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
80 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
81 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
82 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
83 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
84 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
91 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
92 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
93 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
94 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
95 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
97 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
100 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
101 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
102 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
103 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
104 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
105 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
108 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
109 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
112 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
2 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
3 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
4 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
5 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
6 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
7 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA HTTP 200 OK خیر
8 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 HTTP 200 OK خیر
9 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
2 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
3 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
5 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
6 TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
7 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
9 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
10 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
11 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
12 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
13 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
14 TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
15 TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
16 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
17 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
18 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
19 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
20 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
21 TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
22 TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
23 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
24 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
25 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
26 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
27 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
28 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
29 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
30 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
31 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
32 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
33 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
34 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
35 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
36 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
37 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
38 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
39 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
40 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
41 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
42 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
43 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
44 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
45 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
46 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
47 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
48 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
49 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
50 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
51 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
52 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
53 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
54 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
55 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
56 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
57 TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
58 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
59 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
60 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available بلی
61 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
62 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
63 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
64 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
65 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
66 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
67 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
68 TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
69 TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
70 TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
71 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
72 TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
73 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
74 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
75 TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
76 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
77 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
78 TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
79 TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
80 TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
81 TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
82 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
83 TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
84 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
85 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
86 TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
87 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
88 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
89 TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
90 TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
91 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
92 TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
93 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
94 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
95 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
96 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
97 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
98 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
99 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
100 TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
101 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
102 TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
103 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
104 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
105 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / No ciphers available خیر
106 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
107 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
108 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
109 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available خیر
110 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
111 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
112 TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
2 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 HTTP 200 OK خیر
3 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 HTTP 200 OK خیر
4 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
5 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر
6 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر
7 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
8 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر
9 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
10 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 HTTP 200 OK خیر
11 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر
12 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
13 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر
14 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 HTTP 200 OK خیر
15 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر
16 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 HTTP 200 OK خیر
17 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 HTTP 200 OK خیر
18 TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA HTTP 200 OK خیر
19 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA HTTP 200 OK خیر

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 HTTP 200 OK خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
2 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
3 TLS_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
4 TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 TLS / Unexpected EOF خیر
5 TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
6 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
7 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
8 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
9 TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
10 TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
11 TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
12 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
13 TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
14 TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
15 TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
16 TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
17 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
18 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
19 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
20 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
21 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
22 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
23 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
24 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
25 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
26 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
27 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
28 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
29 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
30 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
31 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
32 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
33 TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
34 TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS / Unexpected EOF بلی
35 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
36 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
37 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / No ciphers available بلی
38 TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
39 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Unexpected EOF بلی
40 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF بلی
41 TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
42 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Unexpected EOF بلی
43 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF بلی
44 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
45 TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF بلی
46 TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
47 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
48 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
49 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
50 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
51 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
52 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Unexpected EOF خیر
53 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
54 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
55 TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
56 TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
57 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
58 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
59 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
60 TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
61 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
62 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
63 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
64 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
65 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
66 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
67 TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS / Unexpected EOF خیر
68 RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Unexpected EOF خیر
69 RSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Unexpected EOF خیر
70 RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Unexpected EOF خیر
71 RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Unexpected EOF خیر
72 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Unexpected EOF خیر
73 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM TLS / Unexpected EOF خیر
74 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Unexpected EOF خیر
75 ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Unexpected EOF خیر
76 ECDHE-ECDSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
77 ECDHE-ECDSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
78 ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
79 ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
80 DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 TLS / Unexpected EOF خیر
81 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 TLS / Unexpected EOF خیر
82 DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM TLS / Unexpected EOF خیر
83 DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
84 DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
85 DHE-DSS-ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
86 DHE-DSS-ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
87 ARIA256-GCM-SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
88 ARIA128-GCM-SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر

   |___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر


Accepted Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous

Preferred Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 خیر

Rejected Cipher Suites :

# Name Connection Status Anonymous
1 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
2 TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS / Unexpected EOF خیر
3 TLS_AES_128_GCM_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
4 TLS_AES_128_CCM_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر
5 TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 TLS / Unexpected EOF خیر

Handshake Simulation :

# Name Type Cipher
1 Android(2.3.7) tlsv1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
2 Android(4.0.4) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
3 Android(4.1.1) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
4 Android(4.2.2) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
5 Android(4.3) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
6 Android(4.4.2) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
7 Android(5.0.0) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
8 Android(6.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
9 Android(7.0) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
10 Baidu(Jan 2015) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
11 BingBot(Dec 2013) tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
12 BingPreview(Dec 2013) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
13 BingPreview(Jun 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
14 BingPreview(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
15 Chrome(27) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
16 Chrome(28) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
17 Chrome(29) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
18 Chrome(30) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
19 Chrome(31) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
20 Chrome(32) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
21 Chrome(33) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
22 Chrome(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
23 Chrome(35) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
24 Chrome(36) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
25 Chrome(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
26 Chrome(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
27 Chrome(40) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
28 Chrome(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
29 Chrome(43) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
30 Chrome(45) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
31 Chrome(47) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
32 Chrome(48) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
33 Chrome(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
34 Chrome(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
35 Chrome(50) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
36 Chrome(51) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
37 Chrome(57) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
38 Firefox(21) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
39 Firefox(10.0.12 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
40 Firefox(17.0.7 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
41 Firefox(24.2.0 ESR) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
42 Firefox(31.3.0 ESR) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
43 Firefox(21) - Fedora 19 tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
44 Firefox(22) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
45 Firefox(24) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
46 Firefox(26) - Win 8 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
47 Firefox(27) - Win 8 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
48 Firefox(29) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
49 Firefox(30) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
50 Firefox(31) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
51 Firefox(32) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
52 Firefox(34) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
53 Firefox(35) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
54 Firefox(37) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
55 Firefox(39) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
56 Firefox(41) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
57 Firefox(42) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
58 Firefox(44) - OS X tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
59 Firefox(45) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
60 Firefox(46) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
61 Firefox(47) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
62 Firefox(49) - XP SP3 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
63 Firefox(49) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
64 Firefox(53) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
65 Googlebot(Oct 2013) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
66 Googlebot(Jun 2014) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
67 Googlebot(Feb 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
68 IE(6) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
69 IE(6) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
70 IE(7) - Vista tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
71 IE(8) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
72 IE(8) - XP tlsv1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
73 IE(8) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
74 IE(9) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
75 IE(8-10) - Win 7 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
76 IE(8-10) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
77 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
78 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
79 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
80 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
81 IE(11) - Win 7 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
82 IE(11) - Win 10 Preview tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
83 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
84 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
85 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
86 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
87 IE(11) - Win 8.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
88 IE(10) - Win Phone 8.0 tlsv1 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
89 IE(11) - Win Phone 8.1 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
90 IE(11) - Win Phone 8.1 Update tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
91 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
92 IE(11) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
93 Edge(12) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
94 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
95 Edge(13) - Win 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
96 Edge(13) - Win Phone 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
97 Java(6u45) tlsv1 TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
98 Java(7u25) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
99 Java(8b132) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
100 Java(8u31) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
101 OpenSSL(0.9.8y) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
102 OpenSSL(1.0.1h) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
103 OpenSSL(1.0.1l) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
104 OpenSSL(1.0.2e) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
105 Opera(12.15) - Win 7 tlsv1_2 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
106 Opera(15) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
107 Opera(16) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
108 Opera(17) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
109 Safari(5) - iOS 5.1.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
110 Safari(5.1.9) - OS X 10.6.8 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
111 Safari(6) - iOS 6.0.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
112 Safari(6.0.4) - OS X 10.8.4 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
113 Safari(7) - iOS 7.1 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
114 Safari(8) - iOS 8.0 Beta tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
115 Safari(7) - OS X 10.9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
116 Safari(8) - iOS 8.4 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
117 Safari(8) - OS X 10.10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
118 Safari(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
119 Safari(9) - OS X 10.11 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
120 Safari(10) - iOS 10 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
121 Safari(10) - OS X 10.12 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
122 Apple ATS(9) - iOS 9 tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
123 Tor(17.0.9) - Win 7 tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
124 Yahoo Slurp(Oct 2013) tlsv1 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
125 Yahoo Slurp(Jun 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
126 Yahoo Slurp(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
127 YandexBot(3.0) tlsv1 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
128 YandexBot(May 2014) tlsv1 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
129 YandexBot(Sep 2014) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
130 YandexBot(Jan 2015) tlsv1_2 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384